หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 20 งาน

1. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด

1.จัดทำใบสำคัญจ่าย และตรวจเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง
2.จัดทำ คชจ. ต่างๆ ที่เกี่
วันที่ 28 พ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางซื่อ
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. พนักงาน PC ประจำห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด

บริษัทฯ ต้องการพนักงานขาย PC ประจำ ห้างเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว เพื่อแนะนำและเสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษ วันที่ 28 พ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางซื่อ
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด

1.จัดทำเอกสารใบวางบิล , ใบเสร็จรับเงิน (ร้านค้าเครดิต,ห้างใากขาย,ห้างเครดิต)
2.จัดทำเอกสารใบลดหนี้
วันที่ 28 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางซื่อ
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. ช่างเทคนิค

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด

- ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น /น้ำร้อน
- ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
- แก้ปัญหาลูกค้า
วันที่ 28 พ.ค. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางซื่อ
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด

1.ออกแบบและวางแผนงานเกี่ยวกับ New Product,Product Development ในส่วนงานที่เกี่ยวกับฉลาก บรรจุภัณฑ์ ส วันที่ 28 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (เพศชายเท่านั้น)

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด

1.หาข้อมูล/จัดหา/เจรจาต่อรองราคา/สั่งซื้อ วัตถุดิบและสินค้าตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ให้ตรงตามความต้อ วันที่ 28 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. หัวหน้าฝ่ายขนส่ง (ประจำโรงงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว)

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด

1.วางแผนการจัดส่งสินค้าประจำวัน
2.ประสานงานและคอยจัดการแก้ปัญหาต่างๆทีเ่กิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน
วันที่ 28 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. หัวหน้า QC Incoming,Inprocess/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย QC / ผู้จัดการฝ่าย QC

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด

1.ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า
2.การดำเนินการตรวจสอบในกระบวนการผลิต
3.การแก้ปัญหาคุณภ
วันที่ 28 พ.ค. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. IT Support

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด

1.แก้ไขปัญหาระบบ IT ตามการแจ้งปัญหาจาก User แต่ละแผนก
2.รายงานการ Backup ฐานข้อมูล CRM , FingerScan
วันที่ 28 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางซื่อ
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. หัวหน้า QC Incoming,Inprocess/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย QC / ผู้จัดการฝ่าย QC

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด

1.ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า
2.การดำเนินการตรวจสอบในกระบวนการผลิต
3.การแก้ปัญหาคุณภ
วันที่ 28 พ.ค. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 18 ส.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางซื่อ
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์บริการปราจีนบุรี)

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด

- รับแจ้งงานจากลูกค้า
- ดูแลสินค้าในสต็อก
- งานด้านเอกสารต่างๆ
- ดูแล ,ติดตามประสานงานลูกค้า และช
วันที่ 18 ส.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. วิศวกรประกันคุณภาพ

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด

- ติดตามข้อมูลปัญหาคุณภาพ
- ทำการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ
- หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 18 ส.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางซื่อ
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. พนักงานขาย (PC) ประจำHome Pro สาขาชลบุรี

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด

- แนะนำ และเสนอขายสินค้าบริษัท วันที่ 18 ส.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์บริการหาดใหญ่)

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด

- รับแจ้งงานจากลูกค้า
- ดูแลสินค้าในสต็อก
- งานด้านเอกสารต่างๆ
- ดูแล ,ติดตามประสานงานลูกค้า และช
วันที่ 18 ส.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สงขลา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Sale and Marketing

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด

• นำเสนอผลิตภัณฑ์
• ดูแลช่องทางการขยายตลาดใหม่และติดตามการขาย
• วางแผนและสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่
วันที่ 18 ส.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางซื่อ
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. พนักงานขาย (PC) ประจำเซ็นทรัล ลาดพร้าว

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด

- แนะนำ และเสนอขายสินค้าบริษัท วันที่ 18 ส.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด

- จัดทำ Stock สินค้า และ จัดทำ Promotion สินค้า
- หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 18 ส.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางซื่อ
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. ช่างเทคนิค (Maintenance Service)

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด

- เข้าติดตั้งสินค้าใหม่จากบริษัทที่หน้างานของลูกค้า
- เข้าตรวจซ่อม สินค้าที่ติดตั้งจากบริษัทที่หน้า
วันที่ 18 ส.ค. 2557
อัตรา 30
เงินเดือน รายได้รวม 22,000 - 25,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางซื่อ
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. ช่างบริการ (ศูนย์ปราจีนบุรี)

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด

- ให้การบริการ ,ติดตั้ง ,ซ่อมบำรุง ให้กับลูกค้า วันที่ 18 ส.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี